Page 55 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

55
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’u
ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e bölgenin acil ihtiyaçlarını ve beklentilerini
içeren bir rapor sundu. Başkan Hacısalihoğlu, başta istihdamın teşviki 5084 sayılı kanunun
yanı sıra bölgesel ve sektörel teşvik hakkında da Trabzon ve bölgenin istemlerini gündeme
taşıdı.
Üyeler ve Sektörlere Dönük Çalışmalar
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, kanunlarla verilen görevler dahilinde hizmet verme anlayışının dışında
üyelerinin ekonomik potansiyelleri ve ilin önde gelen sektörlerini geliştirecek faaliyetleri yapmayı önce-
likli hedefleri arasına almıştır. Üyelerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş hacimlerinin geliştirilmesi konusunda
tesbit edilen eksiklerinin giderilmesi ile kurumsal yapılarındaki zayıf yanlarının ortadan kaldırılması amacı
doğultusunda çalışmalarını sürdürmüştür.
TTSO’dan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’a Rapor