Page 53 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

53
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Üyeler
ve
Sektörler
Stratejik Amaç 1:
“Üyelerin yurt içi ve yurt
dışında ticari ilişkileri ile iş
potansiyellerini geliştirmek
ve kurumsal yapılarını
güçlendirmek”