Page 51 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

51
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Odamızca ortaya konulan stratejik alanlar kapsamında belirlenen amaçlarımızın bir bölümü
aşağıda belirtilmiştir.
Stratejik Amaç 1:
“Üyelerin yurt içi ve yurt dışında ticari ilişkileri ile iş potansiyellerini geliştirmek ve kurum-
sal yapılarını güçlendirmek”
Stratejik Amaç 2:
“Üyelerimizin gelişimi için ulusal ve uluslararası kaynaklara yönelik projeler hazırlamak”
Stratejik Amaç 3:
“Trabzon’un sanayi, ticaret, sosyal ve kültürel alanlarda kalkınmasını desteklemek”
Stratejik Amaç 4:
“Trabzon’un yatırım imkânlarını geliştirmek ve bu imkânların ulusal ve uluslararası are-
nada tanıtımını gerçekleştirmek”
Stratejik Amaç 5:
“Kurumsal yapımızı ve hizmetlerimizi geliştirmek”
Stratejik Amaç 6:
“Girişimciliği teşvik etmek”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın
2009-2012 Yıllara Stratejik Planı - Amaçlar
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 7000’i aşkın üyesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ticaret ve
sanayi odası aynı zamanda da en büyük iş temsilcisi konumundadır. TTSO üyelerinin ticari faaliyetlerini
daha ileri seviyelere taşımayı, Trabzon’a, Bölgemize ve Ülkemize hizmeti amaçlamaktadır. Bu amaçla
gelecek 4 yıllık planlarımız dâhilinde üyelerimizin iş dünyasındaki etkinliğini artırılmasına ve ilimizin kal-
kınmasına yönelik faaliyetler son derece önem arz etmektedir.