Page 49 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

49
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Sochi Limanı’nın yük trafiğine kapatılmasının ardından odamız üyesi işadamlarının Rusya
Federasyonu’na ihracatta yaşadığı sıkıntılar hükümet üyelerine rapor edildi. İlgili bakanlara
konu hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Farklı çözümler geliştirilmesi için adım atılması is-
tenirken Rusya Federasyonu’nun Karadeniz kıyısında lojistik bir Türk limanı projesinin hızlandı-
rılması talep edildi. Adler Limanı’nın bir an önce açılması için TOBB, TİM ve Ekonomi Bakanlığı
nezdinde girişimlere devam edildi.
Odamızın büyük önem verdiği
“İpek Yolu’nun Canlandırılması Projesi”
ne Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği yürüttüğü proje ile büyük destek sağlıyor. Trabzon’un tekrar tarihteki bu rolünü
oynayabilmesini amaçlayan proje, güzergâh üzerinde yapılacak yatırımlarla geçiş süresini hız-
landırmayı öngörüyor. TTSO’nun da ortaklığında TOBB’un girişimleriyle Sarp Sınır Kapısı’ndaki
Modernizasyon bekleme sürelerini yarı yarıya azalttı. Trabzon’dan geçecek ve Çin’e kadar
gidecek bir güzergâhta Trabzon’un alt yapısına önem verilerek bu amaçla lojistik merkezin
kuruluş çalışmalarına TOBB desteğinde devam ediliyor.
Rusya’ya Denizyolu Ulaşımı Sorununa Çözüm Alternatifleri Arandı
İpek Yolu’nun Canlandırılması Projesi