Page 41 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

41
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Zor dönemde Türkiye ekonomisi can-
landırmaya yönelik TOBB’un önder-
liğinde,
“Üreten Türkiye Platformu”
tarafından 22 Mayıs 2009 tarihinde
başlatılan
“Türkiye’nin yüzü gülsün
diye, kriz varsa çare de var”
adlı kam-
panya Trabzon’da da başarıyla uygu-
landı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
organizasyonunda kurulan
“Üreten
Türkiye Platformu”
kampanyası kapsa-
mında Trabzon’da Kamu, Sivil Toplum
ve Özel Sektör temsilcileri üst düzey
yönetim kurulu başkanları ve üyeleri
pazara çıktı, alış-veriş yaptı. Trabzon
Gazeteciler Cemiyeti’nde yapılan ortak
bildirinin ardından pazarda esnaf ve
tüccar ziyaretlerini gerçekleştirildi.
“Kriz Varsa Çare de Var” Seferberliğine Trabzon’dan Destek
Trabzon Pazara Çıktı