Page 40 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
40
TOBB ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) işbirliğinde
“Türkiye-
AB Sivil Toplum Diyaloğuna Odaların Katkısı: Türkiye–AB Oda Forumu Projesi”
ara toplantısı
Trabzon’da yapıldı. Toplantıya, Avrupa Komisyonu, Eurochambers ve Türkiye’den temsilcilerin
yanısıra, Türkiye ve AB’den 22 Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje yöneticileri katıldı. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında, Türk ve AB odaları karşılıklı
ortaklıklarını güçlendirerek, AB’ye Türk özel sektörünün hazırlanmasını kolaylaştırıyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Şadan
Eren, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ABD ziyaretine katıldı. 15-17 Eylül 2009 tarih-
lerinde Washington’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Ziyaret programı kapsamında Hisar-
cıklıoğlu ve Eren, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresi, OPIC, IMF, Dünya Bankası,
ABD Ticaret Odası ile görüşmelerde bulundu. Dünya-Türk İş Konseyi Amerika Komitesi ve
ABD’de yerleşik Türk işadamlarıyla bir araya gelindi. Hisarcıklıoğlu, CSIS isimli düşünce ku-
ruluşunda
“Küresel Ekonomik Sorunlar: Özel Sektör ve Çözümler”
konulu konferansa konuş-
macı olarak katıldı.
TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Devlet Planlama Teşkilatı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı des-
teğiyle, TOBB ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde düzenlenen
“İSEDAK İş Forumu”
ve Japonya-Vietnam gezisine katıldı.
Türk Özel Sektörü Trabzon’da AB’ye Hazırlanıyor
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Şadan Eren Başkan Rifat Hısarcıklıoğlu İle ABD’de
Başkan Eren, TOBB Heyeti İle Japonya ve Vietnam’da Temaslarda Bulundu