Page 4 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
4
içindekil
içindekiler
Misyon
Vizyon
Kapasite Politikası
Mecls Başkanlık Divanı
Yönetim Kurulu
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın Verdiği Hizmetler
Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası’nın 2009-2012 Yılları Stratejik Planı-Amaçlar
Dış Ticaret
Oda Dış Ticaret Birimine Ait İstatistikler
Bankalarla Protokoller
Fuarlar
Sanayi
Teknokent
BECERİ’10
Organize Sanayi Bölgeleri
Yatırım
Teşvik Belgeleri
Bilgilendrme ve Eğitim Toplantıları
Plaket ve Ödel Törenleri
Meslek Komiteleri
Komisyonlar
Gelen Heyetler ve Diplomatik Misyon Temasları
Trabzon Türkiye’deki
Büyükelçiliklerle Yakın Temasta
Avrupa Birliği İle İlişkiler
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu Temsilciliği
Projeler
Proje ve Koodinasyon Ofisi
Odamız Tarafından Yürütülen Projeler
Mesleki Eğitim Projeleri
Yenilik Transferi
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği
Programı
Kalkınma Ajansı Destekleri
Odamız Tarafından Hazırlanan ve Ortak
Olunan Projeler
KOBİ’lere Yönelik Hazırlanan Projeler
ABİGEM
Kümelenme
Ticaret Sicili
Piyasa Araştırma
Muamelat
Bütçe ve Mali Rapor
İştirakler ve
Üyelikler
Kalite
Sigortacılık
Türk Patent Enstitüsü
Yatırım Tanıtım Ajansı
Basın-Yayın
Oda Yayınları
Meclis Çalışmaları ve Odayı Ziyaret Eden Konuklar
Kente Dönük Çalışmalar
Diğer Kurumlarla Yapılan İşbirlikleri
Sosyal Yardımlar ve
Çalışmalar
Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları
Trabzon Genç Girişimcilik
Merkezleri
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği