Page 35 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

35
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Kümelenme Merkezi
Türkiye genelinde eş zamanlı yürütülen
kümelenme projeleri arasında gösterdiği
yüksek performans ile dikkat çeken Küme-
lenme Merkezi’miz, Trabzon’da ön plana
çıkan sektörlerin temsilcilerini bir araya ge-
tirerek bir çok projenin ortak olarak haya-
ta geçmesini sağlıyor. Çalışma stratejileri
belirlenen sektörlerde uluslararası rekabet
avantajları kazandırılırken özellikle istihda-
mın yanı sıra bölge ekonomisine katma de-
ğer yaratması açısından üyelerimize katkı
veriyor.
Türk Patent Enstitüsü Temsilciliği
Üyelerimizin bin bir emekle kurup geliştir-
diği işletmelerin Türk Patent Enstitüsü iş-
birliği ile yasal patent haklarının korunup
kullanması, başvuruların yapılması gibi
birçok hizmeti veren temsilcilik, üyelerimize
bu alanda ulusal ve uluslararası rehberlik
yapmaktadır. Ofis, aynı zamanda bölgemi-
zin ve ilimizin ekonomik değeri yüksek ve
karakteristik ürünlerinin coğrafi işaretlerinin
alınmasında başvurudan tescil aşamasına
kadar geçen süreçlerin tümünü takip et-
mektedir.
DEİK Temsilciliği
Üzerinde bulunduğumuz bölgenin ulusla-
rarası hinterlandının taşıdığı yüksek ticari
potansiyele bölgeyi hazırlamak için çaba
harcayan temsilcilik, bölgedeki işletmeleri
çeşitli organizasyonlar, konferanslar ve iş
toplantılarında buluşturdu. İş adamlarını ve
işletmeleri farklı ülkelerden gelen iş dünyası
temsilcileri ile tanıştırdı. Yüksek ticari pazar-
lara heyetler halinde gidilmesine öncülük
yaptı.
Tasarım Ofisi
Ortağı olduğumuz Trabzon Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi bünyesinde faaliyete geçiri-
len Tasarım Ofisi, özellikle sanayi alanında
yeni tasarımlara ihtiyaç duyan üyelerimize
destek sağladı. Üye işletmelerimizdeki kilit
elemanların yetiştirilmesinde görev aldı.
UMEM Beceri 10 Ofisi
Türkiye’nin başlattığı istihdam hamlesine
yön veren TOBB’un katkılarıyla ilerleyen
Kamu paydaşlarının sahiplendiği projenin
ilimizde temsilcisi ve en önemli payda-
şı olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
UMEM Beceri 10 ofisi ile hedefe il bazında
daha kısa sürede ulaşılmasını sağladı. Bu
ofis, işsiz insanların açılan kurslarda kali-
fiye eleman olarak yetişmelerini ve ayrıca
projeye paydaş olan işletmelerde deneyim
kazandırdıktan sonra iş sahibi olmalarını
sağladı. Bu projeden yararlanarak işçi ça-
lıştıran işletmelere devlet destek amacı ile
SSK işveren payında 4.5 yıl destek sundu.