Page 334 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Genç Kadın Girişimciler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
334
Bu vizyon ve misyon doğrulturunda merkezin amaçları;
• Bölgede girişimcilik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
• Bölgede istihdamı arttırmak ve bölge ekonomisine yenilikçi değerler katmak
• Bölgeye nitelikli yeni girişimciler kazandırmak
• Bölgede mevcut durumda bulunan girişimcileri güçlendirmek
• Hem yeni girişimcilere hem de mevcut girişimcilere ilgili alanlarda eğitim desteği vermek
• Hem yeni girişimcilere hem de mevcut girişimcilere danışmanlık desteği vermek
• Girişimcilik imajını bölgede güçlendirmek
• Ağ oluşturulması ile girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getirmek,
• Mali kaynaklara ulaşma yollarında iş fikirlerini şekillendirmek.
Temmuz-2011 yılında kurulan merkez kapsamında bölgede girişimcilğe bir çok farkındalık fa-
aliyetleri düzenlenmiş, bir çok girişimciye kendi iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri için eğitimler
verilmiş bu kişiler içinde tüm hazırlıklarını tamamlamış ve işletme kurmaya hazır olan girişimci-
lere KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden finansal kaynak sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılan
faaliyetler şu şekildedir;
2011 yılından itibaren KOSGEB Destekli Girişimcilik eğitimleri veren TGGM ileriki dönemlerde
de girişimcilik eğitimlerine devam edecek ayrıca girişimcilerin ihtiyaçlarına göre farklı eğitim
konularında da eğitim programları hizmete sunulacaktır.
TGGM eğitimlerin yanı sıra bölgede girişimciliğe olan farkındalığın arttırılması anlamında da bir
çok kurum ve kuruluşla ortak seminerler düzenlemiştir. Bu seminerler;
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu: AB yaklaşımında Giri-
2011 - 2012 Eğitim Programı
Eğitim Dönemi
Kişi Sayısı
Toplam Ders Saati
Temmuz - Ağustos 2011
50
120
Aralık 2011 - Ocak 2012
25
80
Şubat - Mart 2012
25
80
Girişimcilik Merkezi 2011 - 2012 Faaliyetleri
Girişimcilik Eğitimleri
Farkındalık Seminerleri