Page 333 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

333
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi, tüm kurum ve kuruluşlarımızın da destekleri ile bölgede
girişimciliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi adına birçok önemli adımlar atmaktadır.
Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi’nin misyonu; Ekonomik büyümenin önemli bir adımı olan
girişimciliğin desteklenmesi ve sürdürülebilmesi için potansiyel girişimcilerin sosyal ve eko-
nomik yaşamda yer alabilmesi, kendi işletmelerini kurabilmesi ve iş dünyasında başarıya ula-
şabilmesi adına ihtiyaç duyulan tüm bilgi, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanabildiği,
stratejik ve çözüm odaklı çalışma anlayışına sahip bir ilk adım merkezi olmaktır. Merkezinin
vizyonu ise; Bugünün ve geleceğin dünyasında sürekli kalkınma yaklaşımıyla yeni değerler ya-
ratarak; sosyal yaşamda, istihdamda ve ekonomide önemli bir değer olan girişimcilik ruhunu
ateşleyecek ve bu alanda Türkiye’nin öncü şehri olacak bir Trabzon yaratmaktır.
Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi
Türkiye genelinde olduğu gibi Bölgemiz de genç nüfus anlamında önemli bir potansiyele sahip olmakta
ancak maalesef bu genç içinde nüfus büyük illerimize büyük göç yaşamaktadır. Bu anlamda bölgemiz-
de de girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için girişimciliği destekleyen yapıların
oluşturulması sağlanmalıdır. Gençlerimiz maddi destek kadar kendilerine yol gösterecek, onlara yardım
edecek ve sürekli danışabilecek yapılara da ihtiyaç duymaktadır. Bu noktadan hareketle Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası bünyesinde Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi’ni kurmuştur.