Page 33 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

33
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
yen üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir),
Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Dokümantasyon
Merkezi’nden yararlanma,
İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı ve seminerler dü-
zenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üye-
lere duyurma ve katılımı teşvik etme,
Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı,
Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi
bir şekilde haberdar edilme,
Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik seminer, eğitim programı, panel, konferans vb.
organizasyonları düzenleme,
Sanayici üyelerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi talep halinde verme veya elde edilme-
sini kolaylaştırmak için çalışma,
Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaretin bilincinin geliştirilmesi için istenen konuların-
da seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar düzenlenmesi,
Yurtdışı ve yurtiçi fuar organizasyonlarını düzenleyerek bu organizasyonlar ile ilgili işlerin
yürütülmesi,
Odamız yayın organı olan Trabzon Ticaret Gazetesi’nin üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluş-
lara gönderilmesi,
AB Bilgi Merkezi’nin düzenlediği organizasyonlar ve faaliyetler ile; AB konusunda bilgi
taleplerinin karşılanması ve AB’nin finansal katkısı ile açılan çeşitli programlar hakkında
STK’lar ve ilgilileri bilgilendirme,
Dünya, Türkiye ve Trabzon bazında genel ekonomik ve sosyal konular ile üye memnuniye-
tini ölçme konularında anket çalışmaları yapmak,
Dünya, Türkiye ve Trabzon, TTSO hakkında istatistik ve bilgi talep eden ilgililere bilgi sun-
mak,
TOBB GS1 Merkezine müşterilerin yapacağı barkot başvurulularını gerçekleştirmek, bu ko-
nuda kendilerine danışmanlık yapmak,
Müşterilerin fikri mülkiyet hakları konularında Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi
bünyesinde danışmanlık yapmak ve başvuruları yönlendirmek,
DİE tarafından açıklanan TEFE-TÜFE oranları ile günlük döviz kurlarının derlenmesini ve
talep halinde ilgililere iletilmesini sağlamak,
Bölgemiz ve İlimiz için sunulan teşvik programlarını takip etmek, yatırımcılara Trabzon ve
bölge hakkında güncel raporlar hazırlamak ve yatırım süreçlerinde yardımcı olmak,
Bölgenin sosyo-ekonomik durumu ile ilgili aylık veya yıllık raporlar tanzim etmek, istatistik-
sel çalışmalar yapmak,