Page 323 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

323
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlenen “Kadın Elinin Bereketi” adlı bilgilen-
dirme toplantısı TTSO’da yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Belediye Başkanı
Volkan Canalioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Aydın, kadın sivil toplum dernek tem-
silcileri, girişimci kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı. “Kadın Elinin Bereketi” bilgilendirme
toplantısında ABİGEM, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma
Fonu tarafından sağlanan destekler kadın izleyicilere aktarıldı.
TRABZON TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan Genç Girişimciler Ku-
rulu Üst Kurulu’nda TTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sıtkı Aktaş’da yer aldı. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun kamuoyuna tanıtımı ger-
çekleştirdi. Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Sabancı ve Üst Kurul Üyeleri ile
birlikte gerçekleştirilen toplantıda Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
aktarıldı.
Genç Girişimciler ve Kadın Girişimcileri Kurulları
TOBB tarafından ülkemizde kadın ve genç girişimci potansiyelini geliştirmek, daha donanımlı hale geti-
rilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yaygınlaştırılmasına ön-
cülük etmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Odamızda 2008 yılının Haziran ayında Kadın
Girişimciler, 2008 yılının Aralık ayında Genç Girişimciler Kurulları kuruldu.
Kadın Girişimcilerimizin Sayısı Artmalı
TTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sıtkı Aktaş, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurul
Üyeliğine Seçildi