Page 32 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
32
belgesi, yerli malı belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri konularında gerekli araştırmanın
yapılması ve raportör olarak tasdik edilmesi,
Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,
Tütün ve alkol piyasası kurumu adına odamız üyelerine satış belgesi vermek,
Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onay-
lanması,
Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
Müşterilere ve ilgililere, bilgi edinme kanunu kapsamında merak edilen konularda internet
ortamında bilgi vermek,
Ücretsiz olarak üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası olma-
dığına dair belge, yurt dışı çıkış yazıları ve bu gibi oda sicili ilgili belgelerin hazırlanması,
Çeşitli bankalar ile yapılan anlaşmalarla üyelere uygun vade ve faizle kredi imkanı sağlan-
ması,
TOBB Kanununa göre, odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin
azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi,
TTSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaların yürütül-
mesi,
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi hizmetlerinden faydalanma,
Her yıl geleneksel olarak kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllen-
dirilmesi.
İstenilen hizmetler yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınai
bir çok konuda bilgi alabilme,
Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme
ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip
etme,
İç ve dış ticaret konularında mesleki, teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlan-
ma,
Fuarlarda odamız standları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,
Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına
yardımcı olma ve pazar imkanlarını çeşitlendirme,
Odamız yayınlarından faydalanma (Odamızın aylık gazetesi Trabzon Ticaret Gazetesi iste-
Üyelerin Ticari Potansiyellerinin Gelişimi İçin Yapılan Hizmetler