Page 319 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

319
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Bilimsel kaynaklar ışığında hazırlanan oda tarihimiz
Türk Ekonomi Bankası katkılarıyla bir kitap haline ge-
tirildi. Sonuçta araştırma öncesine kadar 1874 olarak
kullandığımız oda kuruluş tarihimiz 1884 olarak bel-
gelendi. Ve böylece odamızın kuruluş tarihi üzerinde-
ki muğlaklıkta ortadan kalkmış oldu. Karadeniz Teknik
Üniversitesi Öğretim elemanlarından Prof. Dr. Hikmet
Öksüz, Öğr. Gör. Veysel Usta ve Prof. Dr. Kenan İnan
tarafından hazırlanan “Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Tarihi 1884-1950” adlı kitap üç bölümden oluştu.
TTTSO Hakkında Yayınlanan Basın Bültenleri
Yıllar
2009
2010
2011
2012
Basın Bültenleri
96
85
55
56
TTTSO Web Sayfasında Yapılan Haber Sayısı
Yıllar
2009
2010
2011
2012
Haber Sayısı
519
305
820
1325
TTTSO Hakkında Yerel ve Ulusal Basında Yapılan Haber Sayısı
Yıllar
2009
2010
2011
2012
Haber Sayısı
1234
532
820
1889
Oda Yayınları
“Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tarihi 1884 - 1950”