Page 318 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
318
2009-2013 döneminde periyodlar halinde yıl so-
nunda faaliyetlerimiz medya üyeleri ile paylaşıldı.
2011 yılı faaliyetlerinden özetlerin yer aldığı sunum
medya mensuplarına Zorlu Otel’deki toplantıda ak-
tarıldı. Toplantıya TTSO Meclis Başkanı Ali Osman
Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısali-
hoğlu, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim Nalbant
ve Ahmet Sarı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Coşkun Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ad-
nan Sağlam, İsmail Öztürk, Erkut Çelebi, Mustafa
Zihni Serdar, Mustafa Albayrak, Tolga Avcı, Genel
Sekreter Hakan Gürhan ve oda birim amirleri ka-
tıldı.TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacı-
salihoğlu toplantıda yaptığı konuşmada; 2011 yılı
faaliyetlerini özetledi, şehrin ekonomik yönden gelişimini gösteren bilgiler verdi. Ayrıca basın
mensuplarına TTSO’nun 2012 yılında yapılacak çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Basın - Yayın
Ulusal ve uluslararası alanda medya aracılığıyla Trabzon ekonomisi anlatıldı ve Trabzon gündeme taşın-
dı. Odamız aylık yayın organı ‘Ticaret Gazetesi’ 21 yıldır düzenli olarak Ticaret ve Sanayi Odası’nın ve
kentin nabzını tutan haberlerle üyelerimize ulaştırıldı. Ayrıca, ilimizin değerlerini yansıtan tanıtım kitleri,
kitaplar ve tanıtım cd’leri hazırlanarak, ilimizin kültürel değerlerinin tanıtımı yapıldı.
TTSO Faaliyetleri Medya Üyeleri İle Paylaşıldı