Page 316 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
316
2006 yılında Türk Patent Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde kurulan Türk Patent Ens-
titüsü Bilgi ve Doküman Birimi, 2009-2012 yılları arasında fikri mülkiyet hakları konusunda
bilgilendirme, danışmanlık ve başvuru süreçlerini gerçekleştirmektedir.
Projesi kapsamında işletmelere marka tescil, faydalı model, patent ve coğrafi işaret de dâhil
olmak üzere fikri tescil hakları hizmeti verilmektedir.
• Marka Tescil: 2011-2012 yılları içerisinde 67 marka tescil başvurusu gerçekleştirilmiştir.
• Coğrafi İşaret: Bölgemize has 3 ürüne ait coğrafi işaret tescili gerçekleştirilmiş, yeni ürünlerin
korunması konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır.
• Patent ve Faydalı Model: Toplamda 4 adet patent başvurusu yapılmış, bunlardan iki tanesi-
ne ait tescil belgesi düzenlenmiş olup ikisine ait başvuru süreci halen devam etmektedir.
Türk Patent Enstitüsü
2009
2010
2011
2012
Coğrafi İşaret
1
-
-
2
Marka Tescil
5
14
36
28
Patent
-
-
-
4
Fikri Tescil Hakları Danışmanlığı