Page 314 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
314
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Tüm Doğu Karadeniz Si-
gorta Acenteleri Derneği arasında, meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde öğrenim gö-
ren öğrencilere, sigortacılıkla ilgili faaliyet gösteren firmalarda staj ve işyeri eğitimi yaptırılması
ve sigorta acentelerinin söz konusu meslek yüksek okullarında eğitim vermeleri konularını
içeren işbirliği protokolü hayata geçirildi. Protokol, KTÜ Prof. Dr. İbrahim Özen, TTSO Meclis
Başkanı M. Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Orhan Aydın ve TÜSİD Başkanı İbrahim Sertel’ in katılımlarıyla 14 Ekim 2009 tarihinde Ticaret
ve Sanayi Odası’nda imzalandı.
Sigortacılık
TOBB’un sigortacılık sektöründeki çalışmalara paralel olarak Odamız bünyesinde oluşturulan sigortacı-
lık birii ile sigorta sektörünün gelişimine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Başvuru Durumu
Başvuru Sayısı
Acente başvurusu Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edildi
1
Acente başvurusu Hazine Müsteşarlığı tarafından reddedildi
1
Acente başvurusu oda genel sekreteri tarafından inceleniyor
1
Acente başvurusu oda memuru tarafından inceleniyor
119
Acente başvurusu oda memuru tarafından reddedildi
1
Acente başvurusu TOBB Memur tarafından reddedildi
7
Acente levhaya kayıtlı
177
Acentenin levha kayıdı silindi
2
Eksper başvurusu TOBB Memur tarafından inceleniyor
1
Eksper levhaya kayıtlı
34
Toplam Başvuru Sayısı
344
Sigorta Sektörüne Kalifiye Eleman İşbirliği