Page 313 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

313
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
TTSO’da Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan ve tüzel kişi-
liklerin kamu kurumlarından online hizmet almasını içeren Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MER-
SİS) geçildi. MERSİS sayesinde elektronik ortamda kısa süre içinde yeni şirket kurulumu, bilgi
güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları ve genel kurul bildirimi çev-
rim içi yapılabilmekte ve arşivlenmektedir.
Kalite Birimi Tarafından Yapılan İşlemlere Ait İstatistikler
Müşteri Memnuniyet Oranları
Yıl
2009
2010
2011
2012
Memnuniyet Oranları
76,53
89,34
87,47
90,88
O
O
Not: 2012 verileri 11 aylıktır.
TTSO Personelinin Katılmış Olduğu Eğitim Sayısı
Yıl
2009
2010
2011
2012
Eğitim Sayısı
8
13
14
10
O
O
Not: 2012 verileri 11 aylıktır.
Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında TTSO Tarafından Verilen Cevaplar
Yıl
2009
2010
2011
2012
Cevap Talepleri
49
19
46
38
O
O
Not: 2012 verileri 11 aylıktır.
TTSO İstek ve Şikayet Sistemi Kapsamında Alınan İstek, Şikayetler ve İşleme Konulanlar
Yıl
2009
2010
2011
2012
İstek - Şikayet
220
93
78
82
İşleme Konulanlar
32
14
17
21
O
O
Not: 2012 verileri 11 aylıktır.
TTSO’dan Bürokrasiyi Azaltacak Online Hizmet