Page 312 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
312
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, üçüncü dönem TOBB Oda ve Borsa Akreditasyon Sistem
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ankara’da düzenlen törende Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TTSO’nun üçüncü dönem Akreditasyon Sistemi Belgesi’ni
Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na verdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2006
tarihinde yapılan tetkikten sonra Akreditasyon Sistemine dahil edilmiş, 2009-20011 yılları ara-
sında belge ikinci kez yenilenmişti. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesinin yansıra
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2005 yılı Nisan ayında TSE tarafından denetime tabi olmuş
ve hizmet alanında ISO–9000 Kalite Belgesi almıştır.
Kalite
Odamızca Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon ilkeleri tam benimsenerek Kalite Yönetim Sistemi
tetkiklerinden ve Akreditasyon denetimlerinden 4 yıllık süreçte başarıyla geçilmiştir.
TTSO, 3. Dönem TOBB Akreditasyon Belgesini Aldı