Page 309 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

309
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Muhasebe
Odamıza Ait Gelir Bütçesi Durum Analizi
Yıl
Bütçe Tutarı
Gerçekleşen
Kalan
2009
3.111.004,00
3.037.185,45
73.818,55
2010
3.626.004,00
3.469.519,57
156.484,43
2011
3.851.200,00
4.027.308,88
-176.108,88
2012
4.400.200,00
3.839.329,12
560.870,88
O
O
Not: 2012 verileri 11 aylıktır.
Yıl
Tahakkuk Tutarı
Tahakkuk Tutarı
Gecikme Zammı Tahakkuk Tutarı
Genel Toplam
Tahsilâtı
Tahsilâtı
2010 Askı
1.169.217.50
703.827.50
126.567.60
15.913.08
576.044.52
2010 Faal
964.153.45
869.581.59
35.592.59
13.388.53
116.775.92
Yıl
Tahakkuk Tutarı
Tahakkuk Tutarı
Gecikme Zammı Tahakkuk Tutarı
Genel Toplam
Tahsilâtı
Tahsilâtı
2011 Askı
1.238.540.00
550.867.50
47.146.95
5.199.06
729.620.39
2011 Faal
1.140.159.88
882.119.23
21.918.34
6.806.58
273.152.41
Yıl
Tahakkuk Tutarı
Tahakkuk Tutarı
Gecikme Zammı Tahakkuk Tutarı
Genel Toplam
Tahsilâtı
Tahsilâtı
2012 Askı
651.752,42
27.343,68
41.480,12
4,58
665.884,28
2012 Faal
5.064.188,90
4.585.956,81
47.694,16
17.063,79
508.862,46