Page 308 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
308
Bütçe ve Mali Rapor
Vezne
Yıl
Tahakkuk Tutarı
Tahakkuk Tutarı
Gecikme Zammı Tahakkuk Tutarı
Genel Toplam
Tahsilâtı
Tahsilâtı
2009 Askı
498.247.21
212.337.37
189.000.06
8.948.55
465.961.35
2009 Faal
2.825.998.32
2.825.454.98
68.613.40
68.283.09
873,65