Page 305 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

305
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Oda İçi İdari İşler ve Çalışmalar
Stratejik amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için teknolojik altyapımızın gelişmiş olması ve nitelikli uzman
personellerin odamızda istihdam edilmesi vazgeçilmez unsurlardandır. Bu nedenle odamızın hizmet-
lerinde çeşitlilik yaratacak, hizmetlerimizin kalite seviyesini yükseltecek, personellerimizin uzmanlığını
sağlayacak ve teknolojik altyapımızı güçlendirecek her türlü önlemin alınmasına önem verilmektedir.
Ticaret Sicil Birimine Ait İstatistikler
Yeni Kayıtlar
Yıllar
Anonim Şti.
Limited Şti.
Kollektif Şti.
Kooperatif
Ferdi
Toplam
2009
51
3521
1
5
162
571
2010
93
532
0
9
193
827
2011
78
425
1
9
261
774
2012
74
248
3
8
249
582
Ticaret Sicil Birimine Ait İstatistikler
Terkinler
Yıllar
Anonim Şti.
Limited Şti.
Kollektif Şti.
Kooperatif
Ferdi
Toplam
2009
21
86
1
9
88
205
2010
14
93
1
15
223
346
2011
35
88
0
15
149
287
2012
32
109
4
15
62
222
Ticaret Sicil Birimine Ait İstatistikler
Tadilat
Yıllar
Ferdi
Şirket
Toplam
2009
152
2420
2572
2010
141
2304
2445
2011
114
2081
2195
2012
150
2054
2204
Ticaret Sicili