Page 302 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Dış Ekonomik İlişkiler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
302
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Akbank ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde
gerçekleştirilen “İhracatta Fırsatlar: Yeni Sektörler, Pazarlar, İş Modelleri ve Teşvikler” konulu
toplantı Trabzon’da yapıldı. Toplantıda, TTSO üyelerine Trabzon için yüksek ihracat potansiye-
li olan “Orta Doğu-Körfez Bölgesi” ile “Avrasya Bölgesi” tanıtıldı. Bu pazarlar ile ticaret yapma
şekilleri, yöntemleri aktarıldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Temsilciliği 2012 Yılı Çalışmaları
1) Dış ekonomik ilişkiler bağlamında yapılacak olan toplantı, ikili iş görüşmeleri ve alım heyeti
programlarının detayları firmalarımıza internet aracılığıyla bilgilendirildi.
2) 09.10.2012 tarihinde Sloven-İş Formu toplantısına iştirak edildi.
3) 25.12.2012 tarihinde Türk-Çin İş konseyi toplantısına iştirak edildi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Temsilciliği
Trabzon’un yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini iz-
lemek, bu ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla odamız bünyesinde faaliyet
göstermektedir.
İhracatta Yeni Pazarlar TTSO Üyelerine Tanıtıldı