Page 296 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Dış Ekonomik İlişkiler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
296
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü dolayı-
sıyla düzenlenen Avrupa Çocuk Filmleri Festivali etkinliğine 700 çocuk katıldı. Öte yandan
“Boğaziçi Gençlik Konferansı” Trabzon’da düzenlendi, gençler AB sürecine yakından katılım
sağladı. AB Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen Boğaziçi Gençlik Konferansı Trabzon
Buluşması, Trabzon’da yapıldı.Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, AB Türkiye Delegasyonu’ndan Müsteşar Stefano Fantaroni
ile üniversite öğrencileri katıldı. Konferans daha sonra Can Baydarol ve Dr. Erhan Akdemir’de
birer sunum gerçekleştirdiler.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Psi-
koloji Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen ‘Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği ve AB Eğitim Programlarındaki Yeri’ konulu konferans, TTSO Toplantı Salonunda ger-
çekleştirildi. Konferansta, Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Elife Hatun Kılıçbeyli, dinleyicilere cinsiyet ayrımcılığının siyasal ve ideolojik kökenleriyle
ilgili yaklaşımları anlattı.
Avrupa Çocuk Filmleri Festivali
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve AB Eğitim Programlarındaki Yeri