Page 293 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

293
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
incelemelerde bulundu. 2009 yılının Haziran ayında gerçekleşen ziyarette heyete, Türkiye’den
Avrupa Birliği ülkelerine vize sorunu yaşandığı iletildi. Mağduriyetin giderilmesi için Avrupa
Akademisi’nin de AB nezdinde çalışmalarda bulunması talep edildi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Karadeniz Uluslararası Araştırmalar
Derneği’nce organize edilen “AB’nin Kafkasya’ya Bakışı” konulu konferans yapıldı.TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın,
Avrupa Birliği’nin, Kafkasya ve Karadeniz’e yönelik politika geliştirmesi için pek çok neden
olduğunu söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi ve Karadeniz Uluslara-
rası Araştırmalar Derneği’nce organize edilen “AB’nin Kafkasya’ya Bakışı’’ konulu konferans,
TTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği tam adaylık sürecinde yürütülmekte olan Yerel Çevre Eylem Planı kapsamında
“Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” faslında Trabzon, Mardin ve Aksaray ile birlikte
pilot bölge seçildi. TTSO’nun da aktif katılımda bulunduğu ve paydaşı olduğu, Yerel Çevre
Eylem Planları (YEÇEP) Trabzon uygulanmasının ilk toplantısı Odamızda yapıldı. Toplantı da
Çevre ve Orman Bakanlığı, Rec Türkiye ve Trabzon Belediyesi arasında “Yerel çevre Eylem
Planları Trabzon Uygulaması”nın bir sözleşmesi imza altına alındı.
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileri ve müşteşarları Trabzon AB Bilgi Merkezi’nin or-
ganizasyonuyla Trabzon’da ağırlandı. 3 gün süren etkinlik boyunca büyükelçiler hem iş dün-
yasının önde gelen isimleriyle hem de Trabzon’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle
görüşme olanağı yakaladı. Öte yandan Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy’de vatan-
daşlarla bir araya gelen büyükelçiler Karadenizlilerin Türkiye-AB ilişkileri konusundaki görüşle-
rini öğrenme olanağını yakaladılar.
AB’nin Kafkasya’ya Bakışı
“Yerel Çevre Eylem Planları” Pilot Bölge Trabzon’dan Başlatıldı
AB Büyükelçileri Trabzon’da Toplandı