Page 292 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Dış Ekonomik İlişkiler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
292
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi
Bürosu, Trabzon Mizah Sanatı Derneği ve
Polonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen
“Polonyalı Karikatüristler Gözüyle AB Kari-
katür Sergisi“, Trabzon Sanatevi’nde açıldı.
Serginin açılışında konuşan TTSO Yönetim
Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, AB’ye
sonradan giren ve Dönem Başkanlığı göre-
vini sürdüren Polonya’nın, karikatüristler gö-
züyle AB’ye bakışını anlatan serginin Türkiye
için önemli olduğunu kaydetti. Bundan son-
ra da kültürel ve sanatsal etkinliklere destek
vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Başkan
Hacısalihoğlu, “Bu serginin düzenlenmesine
destek veren herkesi kutluyorum. Trabzon’un sanatçı alt yapısı, hemen hemen her dalda ken-
dini göstermektedir. Bundan sonra fotoğraf ve karikatür gibi etkinliklerin daha üst seviyeye
ulaşacağına inanıyorum” dedi.
Merkezi Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan, siyasi, sosyal ve ekonomik konularda araş-
tırmalar ve incelemeler yapan “Avrupa Akademisi”nin düzenlediği bilgilendirme gezisi kap-
samında Trabzon’a gelen 21 kişilik heyet; Türkiye’yi daha yakından tanımak için TTSO’da
Avrupa Birliği İle İlişkiler
Türkiye’nin AB süreci ve bu süreçte yaşadığı değişiklikler ülkemizin son yıllardaki ekonomik değişimin
en büyük etkeni olmuş ve hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda da en büyük belirleyicisi olacaktır. Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu süreci yakından takip etmek, üyelerimizin AB entegrasyonuna katkı
sağlamak ve bölgemiz ile alakalı özel gelişmelere anında cevap vermek için 1996 yılında AB Bilgi Mer-
kezi açılmıştır.
Polonyalı Karikatüristler Gözüyle AB Karikatür Sergisi
Avrupa Akademisi’nden AB’ye Vize Kolaylığı İstendi