Page 281 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

281
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuar Komisyonu Başkanı Erkut Çelebi Başkanlığı’nda “Batumi Expo
2009” fuarına katılan TTSO heyetinde yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan İlarslan, Murat
İskender, Meclis Üyeleri Cafer Hazaroğlu, Süleyman Hacısalihoğlu ve turizm sektöründe firma
temsilcileri Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Tuğrul Ercan Özten ve Acaristan Ticaret Odası
Başkanı Tengiz Bakuridze ile de görüşmelerde bulundu. Resmi makamlarla görüşmelerde Ba-
tum-Trabzon arasında yeniden feribot seferlerinin başlatılması ve TTSO’nun gündeme taşımış
olduğu “Bir Tur İki Ülke” Projesi gündeme getirildi.
29-30 Nisan 2009 tarihlerinde
Tebriz’de düzenlenen “Doğu Azer-
baycan Uluslararası Yatırım Fırsat-
ları Forumu”na TTSO öncülüğün-
de 50 kişilik bir iş adamı ile katılım
sağlandı. İran’da yapılan temaslar-
da, Tebriz Ticaret ve Maden Odası
ile varılan anlaşma gereği Trabzon
ve bölge iş adamlarına Tebriz’deki
faaliyetlerinde destek verecek olan
bir birim yapılan protokol ile faali-
yete geçirildi.
Batum’da İlişkiler Geliştirildi
TTSO Tebriz Ofisi Açıldı