Page 276 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Dış Ekonomik İlişkiler
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
276
Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Valery Kolesnık, Büyükelçilik Müsteşarı Andrei Er-
molovıch, Belarus Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Erdoğan Gündüzpolat Trabzon
Ticaret ve Sanayi Odası’nda işadamları ile bir araya geldi. Heyet ülkelerindeki ticari ve eko-
nomik potansiyelleri içeren bilgilendirmenin ardından Trabzonlu işadamlarını yatırım ve ticaret
bağlantısında bulunmak üzere Beyaz Rusya’ya davet etti.
8-10 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği tarafından
“Karadeniz Kore Kültür Festivali Programı” düzenlendi. Kore Büyükelçiliği Kültür ve Basın Ata-
şesi Dong - Woo Cho ve beraberindeki büyükelçilik heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
İngiltere Türkiye Büyükelçisi Nick
Baird, ziyaret ettiği Trabzon’a Ti-
caret ve Yatırım Müsteşarı Way-
ne Levis ve Bölgesel Ticaret ve
Yatırım Proje Müdürü Şahane
S.Müftüoğlu’nu inceleme yap-
mak üzere gönderdi. 2009 yı-
lının Mart ayında gerçekleşen
ziyarette karşılıklı işbirliği mal
ve hizmet sektörlerinde önemli
potansiyeller olduğu, üçüncü
ülkeler ile ticaret imkanı bulunan
Trabzon ile ilişkilerin geliştirilme-
sine önem verildiği açıklandı.
Trabzon, Türkiye’deki Büyükelçilikler İle Yakın Temasta
Yabancı büyükelçiliklerin temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Odamız üyelerinin dış ülkelerde karşılaştı-
ğı sorunlarda dile getirilerek çözümler sağlandı. Trabzon’un tanıtımı açısından oldukça yararlı olan top-
lantılarda Trabzon’un diplomasisi birçok ülke ile ilk kez Odamız aracılığı ile kurulmuş oldu. Trabzon’dan
iş adamları bu görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda yurt dışı pazarlara iş görüşmeleri yapmaları
sağlandı. İngiltere fahri konsolosluğunun Trabzon’da da oluşturulması için adım atıldı.
Beyaz Rusya Ankara Büyükelçiliği Ülkesini Tanıttı
Kore Savaşı’nın 60. yıldönümü Trabzon’da Anıldı
İngiltere Anadolu’da Trabzon’u Tercih Etti