Page 267 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

267
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Dış
Ekonomik
İlişkiler
Stratejik Amaç 4:
“Trabzon’un yatırım
imkânlarını geliştirmek ve
bu imkânların uluslararası
arenada tanıtımını
gerçekleştirmek”