Page 263 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

263
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Bölgesel Gençlik Çalıştayı, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Suat Kılıç’ın katılımıyla Trabzon’da yapıldı. Bölgesel çalıştaylarda oluşturulan yol hari-
taları Ankara’da gençlik şurasının altyapısını oluşturmasına katkı verildi. Türkiye gençliğinin
her sektördeki sorunlarını tespit etme imkanı sağlanan çalıştayın düzenlenmesine katkı veren
kurumlar arasında bulunan TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’na Bakan
Kılıç tarafından plaket takdim edildi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nca kente kazandırılan ve büyük bö-
lümü klasik Osmanlı dönemi kitap sanatlarından oluşan tarihi eserler,
“13-19. Yüzyıl Trabzon’dan Tarihi Eserler” adıyla Forum Trabzon’da
sergilendi. Forum Trabzon ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) spon-
sorluğunda düzenlenen sergide dünyadaki tek Trabzon Eyalet Meclisi
Gümüş Mührü (1867), Altın varaklı orijinal el yazmalı Kur’an (18.yy), Altın
tezhipli, orijinal ciltli minyatür dua kitabı (18.yy), Fatih Sultan Mehmet’in
Hocası Molla Hüsrev tarafından 15. yüzyılda yazılan Dürer isimli kitap,
Selçuklu dönemine ait ejder saplı Akik Mühür (13.yy), İmzalı Gümüş
Divit (18.yy), Yıldız Porselen yapımı Tuğralı Hokka gibi 79 parça eser
yer aldı.
Bölgesel Gençlik Sorunlarına Çözüm Haritası Oluşturuldu
Trabzon’un 13-19. Yüzyıla Ait Tarihi Eserleri Ziyaretçileri Büyüledi