Page 255 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

255
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Bilim Teknik Yüksek Kurulu’nca yürütülmekte olan ve 2016 yılına kadar büyük şehirlerin tama-
mında, 2023 yılında ise yurt genelindeki tüm illerde kurulması planlanan “Bilim Merkezi” için
Trabzon’da bir toplantı yapıldı. 2016 yılına kadar tamamlanması hedeflenen projeler için yak-
laşık 500 milyon lira, 2023 yılına kadar ise 1 milyar liranın üzerinde kaynak ayrıldı. Odamızca
2009 yılında Trabzon’da “Bilim, Sanat Merkezi ve Beraberinde Planetaryum” Projesini öngörülerek
çalışmalara başlanmıştır. Hacısalihoğlu, Bilim Merkezi’ni hızlı bir şekilde gündemine alan, yer tah-
sisi sağlayan ve projelendiren Trabzon Belediye Başkanına teşekkür etti.
TTSO’nun da üyesi olduğu Trabzon Kent Konseyi yürütücülüğünde 19-20 Mayıs 2012 tarih-
lerinde yaptırılan “Vatandaş Karnesi Anketi” sonuçlandı. Vatandaşın Hizmet Karnesi Çalışma
kapsamında Trabzon Belediye sınırları içinde mahallelerden oluşan 11 bölgede 1485 hanede
18 yaş ve üzeri vatandaşlarla görüşüldü. “Vatandaş Karnesi Anketi” çalışması Türkiye gene-
linde 26 ilde bir proje kapsamında sürdürülüyor.
2009 yılında projelendirilen Trabzon Bilim Merkezi Tasarlandı
Trabzon’da “Vatandaş Karnesi Anketi”ne Destek Verildi