Page 254 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
254
• Yatırımlarda kazanç-yatırım oranının tespitinin ön planda tutulması,
İstihdam sağlayıcı yeni yatırımların kazanılması
• Akyazı projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve projenin biran önce şehre
kazandırılması,
Kadınların istihdamına yönelik çalışmalar yapılması
• Kentte el sanatları kurslarına katılan kadınların ürettikleri ürünleri satabilmelerine
için destek ve imkan sağlanması,
VIII.3- Kıyı
Balıkçılığı
Sektörüne
Yönelik
Çalışmalar
• Karadeniz kıyısında geleneksel bir zanaat olan ahşap gemi yapımı ile uğraşan
bölge halkının desteklenmesi,
• Kıyı balıkçılığı ile uğraşan esnafa özel destekler verilerek, bu sektörde istihdam
yaratılmasına imkan tanınması,
• Kıyı balıkçılığı sektörüne verilecek desteklerle; tekne bakım, onarım, ağ donanımı
gibi yeni iş alanları oluşturulması,
VIII.2- Kırsal
Alana Yönelik
Çalışmalar
• Kırsal alanda suların toplanması sağlanarak yaşanmakta olan su sorununa çö-
züm getirilmesi,
• Trabzon kırsalındaki grup yollarının standartlarının iyileştirilerek ülke normlarına
getirilmesi,
• Köylerin yol, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının çözümlenmesi,