Page 253 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

253
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
VII.3- Tersane
• S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Kooperatifi’nin
geliştirilmesi, modernize edilmesi ve uluslararası piyasalara üretim yapabilecek
teknolojik altyapıya kavuşturulması,
• Altyapısı yakın zamanda tamamlanan Sürmene tersane alanının üst yapı tesisle-
rinin özel sektör girişimleri ile hayata geçirilmesi,
Proje Adı
VIII.1-
İstihdam
Açıklama
Girişimciliğin desteklenmesi
• Trabzon’da yeni iş alanları oluşturulması, ekonomiye, ticarete yerli sermayenin
girişinin sağlanması,
• Teşvik edilen mega ölçekli yatırım projeleri yanında küçük ölçekli projelere de
yeteri kadar teşvik verilmesi,
İstihdam sağlayan projelere öncelik tanınması
• Genç girişimcilerin ve istihdam sağlayan firmaların desteklenmesi ve bürokratik
engellerden arındırılması,
• Şehir merkezinde açık alışveriş merkezlerinin oluşturulması,
Mevcut işyerlerinin kapanmalarının önlenmesi
• Tekrar ekonomisinden şehri kurtarmak için Belediye’nin açılan iş yerlerine yönelik
bir planlamayı hayata geçirmesi, nüfusa ve ihtiyaç göre yeni işyerlerinin açılışının
teşvik edilmesi, aynı noktada aynı iş koluna yoğunlaşma ile yaşanacak aşırı re-
kabetin önlenmesi,
• Son yirmi yılda Türkiye nüfusu artarken Trabzon’da azalmış olmasının nedenleri üzerine bilimsel çalış-
malar yapılarak bu sorunun giderilmesi.
• Trabzon’da işsizlik sorununun çözümlenmesi.
• Kırsal kesimden ve diğer kentlerden ekonomik nedenler ve eğitim ihtiyacı için göç edenlerin sayısının
hızla artması nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması,
• Türkiye’de kurulacak olan Özel Ekonomi Bölgeleri kapsamına Trabzon’unda alınması
• Köylerde organik tarım, hayvancılık, su ürünleri ve turizm sektörleri desteklenerek göçü önleyecek ted-
birlerin alınması,
VIII. GÖÇÜN ÖNLENMESİ