Page 252 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
252
VII.2-
Denizcilik
• İskenderiye - İstanbul - Trabzon - Batum - Sochi - Yalta güzergâhında yolcu ve
ticaret amaçlı, düzenli deniz yolu ulaşımının başlatılması,
• Trabzon - İzmir hattı arasında yolcu feribotu çalıştırılması özellikle iç turizmde bü-
yük paya sahip Ege Bölgesi ile uçak bağlantısı yanında deniz bağlantısının da
güçlendirilmesi,
• Trabzon Limanı’nın altyapı olarak Kazbeki kapısının açılması ile oluşacak yüksek
potansiyeli karşılayabilecek donanıma kavuşturulması,
• Şehirlerarası feribot ve yolcu taşımacılığının uygulamaya konulması ve deniz ula-
şımına özel teşviklerinin sağlanması,
• Trabzon Yat Limanı’nın amacına uygun şekilde kullanılması,
VI.4-
Uluslararası
Organizasyonlar
• 2011 Olimpiyat oyunlarında kente kazandırılan spor tesisleri için yeni uluslararası
organizasyonlara talep yaratacak adımların ve bağlantıların kurulması,
• Tesislerin;
- Tüm Dünya Ülke Federasyonlarına tanıtımının sağlanması ve ilimize ulusal ve
uluslararası (Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası vb.) organizasyonların
alınması,
- Tesislerin bulunduğu alanlarda ve çevresinde sosyal yaşam alanlarının (alışve-
riş merkezi, tiyatro, sinema vb.) oluşturulması,
- Tesislerin özelleştirilmesi (Belediyeler, Özel sektör vb.) ekonomiye katkı sağla-
ması için halkın kullanımına açılması,
- Tesislerin sportif etkinliklerin dışında kültürel etkinliklerde de (konser, kongre
vb.) kullanılması,
- Tesislerin spor amaçlı kullanımının dışında halkın da içinde olduğu (cafe, çay
salonu, dinlenme alanı vb.) yerler haline getirilmesi,
- Tesislerin tanıtımda ulusal ve yerel medyanın kullanılması,
- Tesislerin daha verimli kullanılması için yerel yönetimler ve sivil toplum örgütle-
rinin içinde olduğu bir komisyon kurulması ve hazırlanacak bir film ile tanıtımının
sağlanması,
• Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOP), Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festi-
vali ve benzer etkinliklerin yaygınlaştırılarak sürekli hale getirilmesi,
VII. GELİŞİME AÇIK SEKTÖRLERİN DESTEKLENMESİ
Proje Adı
VII.1-
Madencilik
Açıklama
• Bölgemizde ve İlimizde madencilik potansiyelinin geliştirilmesi için MTA’nın ça-
lışmalarının arttırılması,
• Trabzon’un ihracatında üçüncü sıraya yerleşen madencilik sektörünün daha et-
kinleştirilmesi,
VII. GELİŞİME AÇIK SEKTÖRLERİN DESTEKLENMESİ