Page 251 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

251
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
• Trabzon’un tarih ve kültürünü yaşatacak “Trabzon Kültür Sokağı”nın tasarlanma-
sı,
• Bölgesel turizm rehberinin hazırlanması,
• Yayla kentlerin işletilmelerinin sağlanması,
• Sağlık turizminin canlandırılması,
• Turistik alanlardaki bilgi amaçlı tabelaların sayısının arttırılması,
• İlimize olan ilgiyi artırabilmek, sanatsal ve kültürel değerleri ön plana çıkartabil-
mek için Trabzon Bienali düzenlenmesi,
• Yayla şenliklerinin tanıtımının ulusal ve uluslararası boyutlara taşınması,
• Bölgeye olan talepleri karşılayacak standartlarda ki konaklama tesisleri ve yatak
kapasitesinin arttırılması,
Restorasyon kaynaklarının daha etkin kullanılması
• Trabzon’daki tarihi eserler ve sur alanlarının restorasyon çalışmalarının tamam-
lanması ve bu alanların turizme kazandırılması,
• Şehir merkezinde butik otellere uygun alanların tahsis edilmesi.
• Akçaabat Orta Mahalle’de başlatılan iyileştirme projesinin tamamlanması,
• İlçe ve beldelerdeki tarihi konaklarının butik otel haline getirilmesi,
• İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Manastırı gibi tarihi
eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete açılmalarının sağlanması,
Kongre, fuar, toplantı ve organizasyonların artırılması
• İlimizin fuarlar, kongreler, konferanslar, toplantılar ve buna bağlı turizm merkezi
olması yönünde başlatılan çalışmalara destek olmak amacıyla; Dünya Ticaret
Merkezi içinde çok amaçlı yeni bir kongre merkezinin yapılması,
• Yaylalardaki çarpık yapılaşmanın önlenmesi, bu alanların yerel mimari özellikleri
kapsamında projelendirilmesi ve uzun dönemli kongre ve sağlık turizmi konsep-
tine uygun şekilde yapılandırılması,
Sektördeki ihtiyaçlarının karşılanması
• Trabzon Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Ofisi ‘nin kentin merke-
zinde bir noktaya taşınması,
• Sahil yolu nedeniyle kaybolan plajların, değerlendirilebilecek alanlar bulunarak
tekrar kente kazandırılması,
• Yaz aylarında sahil yolunda seyreden turizm potansiyelinin kente çekilmesi için
şehir merkezinin doğu ve batısında uygun alanlara birer adet turist danışma bü-
rosu inşa edilmesi,