Page 250 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
250
VII.3- Turizm
Merkezi
Trabzon
VI.2- Yargı
Merkezi
Trabzon İçin
Yapılması
Gerekenler
• Kurulan Trabzon Adlı Tıp Merkezi’nin biyoloji laboratuarı başta ve diğer birimle-
rinde ihtiyaç duyulan kadrolarının tahsisinin sağlanması. Fizik ihtisas ve balistik
gözlem dairelerinin kurulması ve kadro açığının giderilmesi,
• Trabzon Açık Cezaevi Merkezi Projesi için yer tahsisinin sonuçlandırılması,
• Türkiye Barolar Birliği’nin Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürüttü-
ğü Trabzon’da kurulması düşünülen Meslek İçi Eğitim Merkezi için gerekli arazi-
nin tahsisi,
• Trabzon’da kapalı cezaevinin kapasitesinin arttırılması,
• Ölçüm çalışmaları devam eden Trabzon Çakırgöl Kış Turizmi ve Kayak Merkezi
Projesinin yapımının hızlandırılması,
• Bir “deniz kenti” olan Trabzon’da plaj, balık restoranları, dağ, doğa ve yayla tu-
rizmiyle bağlantılı deniz turları gibi alternatif faaliyetler düzenlenerek kentin turizm
açısından tercih edilir bir şehir haline getirilmesi,
• Deniz Turizmi, yayla turizmi, yat, kurvaziyer turizmi ve kongre turizmi gibi turizm
çeşitleri için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması,
• Maçka-Torul arasında yer alan tarihi İpek yolunun onarımı gerçekleştirilerek tu-
rizm güzergahı olarak planlanması,
• İlimizde yer alan Kızlar Manastırı, Vazelon Manastırı, Kuştul Manastırı gibi tarihi
eserlerin restorasyonlarının yapılarak ziyarete açılmalarının sağlanması,
• İlimizde Profesyonel Turist Rehberliği Kursları düzenlenmesi,
• Sektöre kalifiye ara insan gücü yetiştirmek için İş-Kur tarafından kurslar açılması,
• Geleneksel yaylacılığın canlandırılması, yaylaların bozulmasını önleyecek her tür-
lü tedbirin alınması ve mevzuat düzenlemelerine bağlı olarak gerçekleştirilecek
projelerle yaylacılık sektörü gelişiminin sağlanması,
• Bölgede termal turizme gereken önemin verilmesi,
Doğu Karadeniz Turizm Master Planındaki Projelerin Hayata Geçirilmesi
• Bölgemizde kalkınmada öncelikli sektör olan turizmin canlandırılması. Trabzon
ve Doğu Karadeniz’in sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli için yeni destek ve
teşvikler getirilmesi,
• Türkiye’nin turizm gelirinden Trabzon ve bölgenin yeteri düzeyde pay almasının
sağlanması,
• Doğu Karadeniz Turizm Mastır Planı’nın tamamlanması ve beklentileri karşılama-
sı için tam teşekküllü olarak uygulamaya konulması,
Trabzon’u tanıtıcı çalışmalara devam edilmesi
• Trabzon’un turist rezervasyonlarını artıracak yurtdışı turizm fuarlarına katılım sağ-
lanması ve DOKA projelerinin bu amaçla uygulanmasının teşvik edilmesi,
• Marka kent konusunda köklü tarihi ön plana çıkaracak adımlar atılması,