Page 249 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

249
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
VI. TRABZON’UN MERKEZ KİMLİĞİNİN DESTEKLENMESİ
Proje Adı
VI.1- Eğitim Ve
Sağlık Merkezi
Trabzon’un
Güçlendirilmesi
Açıklama
• Trabzon’daki üniversitelerin kampüs, öğrenci ortak kullanım alanları, konaklama
ve burs gibi imkanlarının güçlendirilmesi, buna bağlı olarak artacak öğrenci sa-
yısı ile kentin ekonomisine canlılık getirilmesi,
• Trabzon’da yeni bir devlet üniversitesinin kurulması,
• Trabzon’da vakıf üniversitelerinin sayısının arttırılması,
• KTÜ’nin fiziki mekanlarının genişletilmesi için gerekli kamulaştırma çalışmalarına
başlanması,
• Kent insanının en önemli sosyal faaliyet ve ilgi alanlarından olan “futbol” konusu
üzerinde daha ciddi ve profesyonel bir şekilde durulması, bu amaç doğrultusun-
da geniş kapsamlı bir spor eğitim merkezi ve futbol okulu açılması,
• Üniversite Mahallesinde Doğu Karadeniz Yurt Müdürlüğü’nün güneyinde imar
planına üniversite gelişme alanı olarak işlenmiş olan 30.000 m
2
yüzölçümündeki
arazinin kamulaştırılarak 1500 kişilik yurt yatırımının gerçekleşmesi,
• Akçaabat ilçesindeki barınma taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak ilçe mer-
kezinde yüksek öğrenim kurumlarına yakın mesafede kamulaştırma yöntemi ile
10.000 m
2
yüzölçümünde arsa temin edilerek 500 kişilik yurt yatırımının planlan-
ması,
Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi
• Organize Sanayi Bölgelerinde endüstri meslek liselerinin açılması,
• Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nin inşaat ve tesisat bölümlerine ek atölye yapıl-
ması,
• Trabzon’da Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) akredite edilmiş bir merkez
oluşturulması,
• Öğrenci şehri Trabzon için ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi,
Bölgenin sağlık merkezi Trabzon
• KTÜ Dış Hekimliği bölümünün ihtiyaç duyduğu fiziki mekânların bölgeye kazan-
dırılması,
• Yeni bir çocuk onkoloji hastanesi kurulması,
• Trabzon’da yeni bir tıp fakültesinin kurulmasının teşvik edilmesi,