Page 248 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
248
• Üniversitelerin akademik çalışmalarının kent hedefleri ile bütünleştirilmesi,
• Trabzon İnovasyon Merkezi Projesi’nin Tasarım ve Prototip üniteleri ile TEKNO-
KENT bünyesinde hayata geçirilmesi için gerekli kaynağın sağlanması,
• Trabzon’da Ar-Ge kaynaklı teknoloji üretim merkezinin (İnovasyon Merkezi) ku-
rulması,
• Trabzon’da nano teknoloji merkezi kurulması,
Üniversite – Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
• Kalkınma Ajanslarında Üniversitelerin rolünün artırılması,
• Katma değeri yüksek ürünlere yönelik çalışmalar yapılması,
• Üniversite-sanayi işbirliğine önem verilmesi,
• İl genelindeki akademik eğitimlerin bölgedeki sanayi ile örtüştürülerek, mevcut
sanayi için teknoloji gelişiminin desteklenmesi,
“Sanayide mükemmeliyet merkezlerini” oluşturmak
• Gelişime açık üretimlerde yüksek kaliteye erişilerek dünya standartlarına ulaşıl-
ması,
• Gelişmiş teknolojiyi, yüksek kaliteyi ve sürekli kendini yenileyen ürünlerin üretimi-
ni hedef alan bir sanayi yapılanmasına gidilmesi,
• Kentteki, ülke ve dünya çapında üretim yapan sanayi firmalarının sayısının artırıl-
ması,
• Trabzon’un geniş bir coğrafyaya yayılan “merkez kimliğinin” korunması ve bölge hinterlantı ile yüksek
düzeyde ilişkiler kurularak zenginleştirilmesi.
• Trabzon’un Avrupa ve Asya arasındaki yolcu ve yük hareketinde ana hat olma kimliğinin geliştirilmesi.
• Komşu ülkelere karşı Trabzon’un sahip olduğu avantajların kaybedilmemesi için çalışmalar yapılması
• Trabzon’un Batum’un hızla gelişen turizm altyapısı ile rekabet edebilecek olanaklara kavuşturulması.
• Trabzon’un geçmişte başarıyla sürdürdüğü komşu ülke şehirleri ile uçak seferlerinin yeniden uygulama-
ya konulmasının sağlanması.
• Trabzon’un son nüfus sayımı ile azaldığı tespit edilen nüfusunun Büyükşehir kapsamına alınacak olması
da gözönünde tutularak kriter sınırının altına düşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması.
• Yeni İpekyolu adı altında başlayan proje kapsamında tarihi İpekyolu güzergâhının yeniden aktif hale
getirilmesi.
VI. TRABZON’UN MERKEZ KİMLİĞİNİN DESTEKLENMESİ