Page 247 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

247
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
IV.4-
Ormancılık
b) Bu işletmelere destek sağlayacak aile işletmeciliklerinin desteklenmesi,
c) Mera alanları organik hayvancılığa uygun şekilde ıslah edilmesi ve planlı bir
otlatma sağlanması,
d) Mevcut süt işleme tesislerinin kapasitelerinin artırılması yada yeni kombine
tesislerin kurulması,
• Haklı bir üne sahip hayvansal ürünlerimizin özelliklerinin korunması için gerekli
tedbirlerin alınması,
• Ormancılık sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli tedbirlerin alın-
ması,
• Odun veya odun artığına dayalı fabrikalar kurulması (MDF veya yonga levha
fabrikası gibi),
II. ULAŞIM
Proje Adı
V.1- Bilgi
Ekonomisine
Geçişe
Başlanması
Açıklama
Trabzon’un Bilim Merkezi Haline Getirilmesi
• Dünya ekonomisine yön veren bilgiye dayalı ekonominin bölgede yaygınlaştırıl-
ması. Trabzon’un Bilim Merkezi olması hedeflenerek bu konuda altyapı çalışma-
larının başlatılması,
• E- Ticaretin yaygınlaştırılması,
• Kente yazılım programları depolama merkezleri, yazılım ve programlama han-
garları kazandırılması,
• Bilişim teknolojileri ihracatının hedeflenmesi,
• Bilgi temelli imalata öncelik verilmesi,
• Marka Kent Trabzon projelendirilerek gelecek 10, 20 ve 50 yılık stratejilerin belirlenmesi.
• Trabzon’da yatırım adası oluşturulabilmesi için mevzuat altyapısının tamamlanması.
• Trabzon’da Serbest Şehir çalışmalarına adım atılması.
• Trabzon’un gelecek projeksiyonunda; biri yük limanı, diğeri kruvazör turizmi ve yolcu limanı olarak iki
limanın hizmete sunulması.
• Bölgenin organik tarım merkezi haline getirilmesi.
V. GELECEK ÖNGÖRÜLERİ OLUŞTURMA