Page 246 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
246
IV.3-
Hayvancılık
IV.2- Balıkçılık
ve Su Ürünleri
ürün haline getirebilecek entegre sanayi tesislerinin kurulması ve bu ürünlerin
pazarlanması,
• Bölgemiz florasında yabani formları bulunan ve dış pazar potansiyeli sürekli ar-
tan yaban mersini meyvesi yetiştiriciliği konusunda hazırlanan projelerin destek-
lenmesi,
• Kesme çiçek ihracatında Antalya yöresine alternatif olarak ilimizde kesme çiçek
üretiminin teşvik edilmesi,
• Yetiştirilen ürünlerde sertifikasyona gidilmesi,
• Organik balcılığın desteklenmesi ve sertifikalanması,
• Hayvancılığın gelişmesine destek olarak mısır tarımının özendirilmesi,
• Tarım ve hayvancılık projelerinde bölge kırsalında ve il sanayisinde yeniliklere
gidilmesi,
• Trabzon’da süt ve hayvan besiciliği üzerine bir organize sanayi bölgesi ile süt
tozu üretim merkezinin hayata geçirilmesi,
• Mera alanları bakımından geniş alanlara sahip ilçelerimiz seçilerek;
a) Büyük ölçekli işletmelerin teşvik edilmesi,
• Balıkçılık sektöründe; ortak ürün işleme, balık hali yapma ve depolama dış piya-
sa ihracata hazırlama ünitelerini kapsayan projenin hayata geçirilmesi,
• Ortak Balık İşleme Hal Bölgesinin hayata geçirilmesi,
• Şoklanmış balık tüketimi hakkında tüketicinin bilinçlendirilmesi,
• Bölgede avlanan balıkların entegre tesislerde değişik ürün çeşitlemelerine tabi
tutularak pazarlanmasının sağlanması,
• Bölgedeki balık işleme tesislerinin modern teknoloji kullanması ve yeni Pazar
imkanları bulması konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması,
• Avcılık ile ilgili denetimlerin yapılması, balık stoklarının takip edilmesi ve bölgede
sürdürülebilir avcılığın sağlanması,
• Denizde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlar belirlenerek bu
konuda makro planların hayata geçirilmesi,
• Önümüzdeki yılların en önemli sorunu güvenli gıda olduğu düşünüldüğünde
Karadeniz’de yapılmakta olan yaklaşık 700 Hidro Elektrik Santraline ait baraj göl-
lerinde kurulacak balık çiftlikleri ile ciddi bir gıda deposu yaratılması. (Ordu ilinde
örnek bir proje hayata geçmiş bulunmaktadır),
• Kentte balık halinin yanında balık lokantaları açarak halkın buralardan yararlan-
masının sağlanması,