Page 245 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

245
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
III.6- Organize
Sanayi
Bölgeleri
• Arsin Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bir endüstri meslek lisesi hayata ge-
çirilmesi ve nitelikli iş gücünün buradan karşılanması,
• Şinik Organize Sanayi Bölgesi’nin yol ihalesinin yapılması, yapılan iç yoldan kay-
naklı parsellerin etraflarının beton duvarla muhafaza altına alınması, parsel tahsisi-
ne biran önce geçilmesi,
• Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin büyütülmesi ve işlevinin arttırılması, arıtma
tesisinin hızla tamamlanması,
• Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisi yapılan firmaların yatırıma
başlamalarının sağlanması ve bölgenin idari bina ve sosyal tesislerinin hayata
geçirilmesi,
• Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nin kamulaştırma çalışmalarının tamamlan-
ması ve altyapı ihalesinin yapılması,
• Trabzon ve bölge sanayisinin gelişmesi için İŞGEM ve kümelenme modellerinin
benimsetilmesi,
• Trabzon’da orta ve uzun vadede ihtisas OSB’lerin kurulması.
• Sanayi sitelerinin uluslararası standartlarda şehir dışına taşınması,
• Organize Sanayi Bölgelerine doğalgaz getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
IV. TARIM, HAYVANCILIK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK
Proje Adı
IV.1- Tarım-
Fındık-Çay
Açıklama
• Fındık hasadının yapıldığı Eylül-Ekim aylarında alan bazlı destek ödemelerinin
yapılması, fındığın üretici tarafından depolanması sağlanarak erkenden pazara
inmesinin geciktirilmesi,
• Fındıkta lisanslı depoculuk ve fındık ürün ihtisas borsalarının kurulması,
• Fiskobirlik’in fındık müstahsiline olan borçlarını ödemesi için çözüm yolları bulun-
ması,
• Fındıkta alan bazlı veya ürün bazlı desteklere devam edilmesi,
• Ülkemize sınır kapılarından giren kaçak çayın önlenmesi için etkin tedbirlerin
alınması, ayrıca sınır kapılarında ya da başka yollarla çay kaçakçılığı yapanlara
yüksek cezai yaptırımların getirilmesi. Ülke genelinde kaçak çay denetimlerinin
sıklaştırılması,
• Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tümünün organik tarım havzası olarak ilan edilmesi.
Bölgedeki mevcut organik tarım potansiyelinin harekete geçirilmesi,
• Büyük bir kısmı hammadde olarak ihraç edilmekte olan fındığı işleyerek mamul
IV. TARIM, HAYVANCILIK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK