Page 243 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

243
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
• Trabzon’da Lojistik merkez kurulması için başlatılan çalışmaların tamamlanması,
Lojistik üstün Erzincan-Trabzon demiryolu projesinin nihai noktası belirlenerek
burada kurulması,
• Ülkemizde kurulması düşünülen Lojistik Merkezleri içinde Trabzon’un da yer al-
ması,
• Trabzon’a yeni bir yük limanı kazandırılması,
• Bölgemizdeki yaygın bireyselciliğin yerine birlikte çalışma kültürünün oluşturul-
ması,
• Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği ve ilgili sivil toplum
örgütlerinin sermaye katkısı ile çok ortaklı örnek bir şirketin kurulması ve “Ortak
Ticaret Kültürü”nün geliştirilmesi,
III. TİCARET, SANAYİ
Proje Adı
III.1- İç Pazarın
Korunması
III.2- Ortak
Ticaret Kültürü
Açıklama
• Alışveriş merkezlerinin şehir merkezi dışında planlanmalarına, yerel yönetimlerin
özen göstermesi. AVM planlamalarında şehir nüfusu, altyapı, trafik ve çevre gibi
ölçütlerin dikkate alınması,
• Şehir ticaretini ve üretimini engelleyen etkenlerin yerel yönetimler tarafından ön-
lenmesi,
• Trabzon’da coğrafi işareti tesciline önem verilmesi ve bölge ürünlerinin üretimle-
rinde standartlarından taviz verilmemesi,
• Trabzon esnaf ve tüccarının son yıllarda artan icra vakalarını önleyecek tedbirle-
rin alınması,
• Yöresel el sanatları ürünlerinin tanıtımı ve satışı için iş geliştirme merkezi oluştu-
rulması,
• Şehirde tekrar ekonomisinin yaygınlaşmasının engellenmesi,
• Alacahan’ın restorasyonunu DOKA ve İl Özel İdaresi kaynakları ile tamamlandık-
tan sonra başta bakırcı esnafı olmak üzere telkâri ürünü üretimi yapan esnafa
tahsisler yapılarak bir turizm çarşısının daha kent ekonomisine kazandırılması,
• Avrasya Pazarının ticari amaçlarının dışında bir görüntü arz etmemesi, bahse
konu pazarın daha ciddi ve etkin bir şekilde denetlenmesi,
• Ülkemizde hali hazırda yatırım yapmış önemli uluslararası markaların ilimize ya-
tırım yapmasının sağlanması,
• Uzun Sokağın açık AVM olarak düzenlenmesi,
III. TİCARET, SANAYİ