Page 242 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
242
II.2- Kent İçi
Ulaşım
II.3- Trafik
II.4- Lojistik
• Güney Çevre Yolu’nun hayata geçirilmesi,
• Kanuni Bulvarı’nın tamamlanması,
• Erzurum Devlet Yolu ve Trabzon Sahil Yolu bağlantısının standartlara uygun hale
getirilmesi,
• Trabzon şehrinin daha yaşanabilir olması adına toplu taşıma araçları konusunda
kalitenin artırılması, minibüsle taşıma yöntemine son verilmesi ve bunun yerine
vatandaşların toplu taşımaya özendirilmesi,
• Kente çok katlı otoparklar yapılarak trafikte otopark sorununun giderilmesi,
• Kaşüstü mevkiinde bulunan mobilyacılar sitesinin Karadeniz sahil yolu bağlantısı
yeniden düzenlenerek buradaki kavşağın rahatlatılması,
• Şehirlerarası ve şehir içi taşımalarda il dışından gelen ve haksız rekabet oluşturan
araçların kontrol ve denetimlerinin yapılması,
• Yoğunlaşan trafik potansiyelini kaldıracak durumda olmayan Kalkınma Mahalle-
sinde üniversite, tıp fakültesi ve yurtların da yer aldığı düşünülerek mevcut yolun
iyileştirilmesi,
• Kentte turistler tarafından ziyaret edilen yerlerde tur ve münferit turist araçlarının
park ihtiyaçlarının karşılanması,
• Güney Rusya kıyısında bir Türk Lojistik Limanı kurulması,
• Rusya Federasyonu ve KEİ Havzasındaki ülkelerle ticareti geliştirmek için çok
önemli bir kapı olan Trabzon-Sochi ulaşım hattının deniz, hava ve karayolu bağ-
lantılarının sağlanması,
• Sochi Limanı’nın eski işlevi ile Türk gemileri için yeniden ihracata açılması veya
alternatif limanların gündeme gelmesi,
• Türk ihraç ürünlerinin Rusya Federasyonu’na ulaştırmada, Sochi limanına alter-
natif bir Türk limanı ve lojistik merkezinin oluşturulması,
• Trabzon Lojistik Merkezi, Yeni İpek Yolu açılımı ile Çin’e kadar ulaşım ve transit
hattın kurulması için gerekli projelerin hayata geçirilmesi,
• Karayolu ile Rusya Federasyonu’na ulaşabilmek üzere Gürcistan üzerinden Kaz-
beki kapısındaki yeni güzergahın aktifleştirilmesi,
• Karayolu ile ulaşımda Türk tırlarının geçiş belgesi (dozvola) ihtiyacı artacak oldu-
ğundan bu açığın giderilmesi için geçiş belgelerinin sayısının artırılması,
• Rusya Federasyonu’na Türk tırları ile yapılan taşımalarda, Rus tırları da kullanı-
lacağından, malların tesliminin olacağı noktalara kadar Türk tırlarımızdan geçiş
belgesi aranmaması konusunda gerekli girişimlerin yapılması,
• Trabzon’dan; Rusya Federasyonu’na, Orta Asya ve Uzakdo-ğu’ya mevcut
güzergâhlara oranla daha kısa ve avantajlı bağlantı sağlayan Kazbeki kapısının
etkinleştirilmesi için uluslararası Lojistik firmalarının bölgeye davet edilmesi,