Page 241 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

241
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
• Eski Merkez Bankası binasının Trabzon Kent Müzesi olarak değerlendirilmesi,
• 2022 yılında Trabzon’un Avrupa Kültür Başkenti olması yönünde çalışmalar ya-
pılması,
• Kentte sanatsal ve kültürel değerleri ön plana çıkarabilmek için Trabzon Bienali
düzenlenmesi,
• Kentte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kültür ve kongre mer-
kezi kurulması,
II. ULAŞIM
Proje Adı
II.1- Komşu
Ülkeler İle
Ulaşım
Açıklama
• Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) tarafından projelendirilen ve Karadeniz hav-
zasında yer alan birbirine komşu ülkeleri karayolu ile birbirine bağlayan yüksek
standartlardaki “Karadeniz Ulaşım Ring Koridoru”nun hayata geçirilmesi,
• Bakü- Tiflis- Batum otoyol projesinin hayata geçirilmesi,
• Samsun-Trabzon-Batum Demiryolu projesinin Karadeniz Sahil Yolu’na paralel
olarak hayata geçirilmesi,
• Sochi Limanı bağlantısının kesilmesinin ardından Trabzon’un yük taşımacılığında
yaşanan durgunluğunun giderilmesi,
• Arap ülkelerinin Trabzon’a artan ilgisi ile turizm hareketinde istenen gelişmeyi
sağlamak için bu ülkelerin yüksek pazar potansiyeli olan şehirlerinden Trabzon’a
uçak seferlerinin düzenlenmesi,
• Rusya Federasyonu’nun Güney Rusya Bölgesi ile Trabzon arasındaki uçak se-
ferlerinin yeniden uygulamaya konulması,
• İpekyolu İşadamları Zirvesi’nin her üç yılda bir Trabzon’da ve diğer yıllarda İpek-
yolu güzergahı üzerindeki ülkelerde yapılması ve alınacak ortak kararlarla ekono-
mik ilişkilerin geliştirilmesi,
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’ya bağlantılı Demiryolu Projesi’nin yapımının ger-
çekleştirilmesi,
• Trabzon-Gümüşhane-Erzincan Demiryolu Projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi,
• Trabzon Havaalanı ikinci pistinin yapılması,
• Trabzon’da bir kargo havaalanı açılması,
II. ULAŞIM