Page 240 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
240
• Kentte ısınma amaçlı yakıt olarak kömür kullanılması ve imarlaşmanın şehirde
hava koridorlarına engel olması, özellikle kış aylarında hava kirliliği problemini or-
taya çıkarmaktadır. Bu sorunun çözümü için şehrin belirli bölgelerinde kullanılan
doğal gazın kentin bütününde kullanımı için yapılan çalışmaların hızlandırılması,
• Bölgemizdeki belediyeler tarafından atık suların bertarafına yönelik arıtma tesisi
bulunmamakta olup, atık sular derin deşarj yöntemiyle denize bırakılmaktadır.
Kentte deniz kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesislerinin kurulması,
• Tüm il genelinde merkez ve ilçelerde hafriyat döküm sahalarının tespit edilmesi,
• Bölgemizdeki mevcut fabrikalarda çevreye daha az zarar verecek ve daha az
enerji sarf edecek yeni teknolojilerin kullanılması yönünde çalışmalar yapılması,
• İlimizdeki mevcut maden ocakları, kırma eleme tesisleri, beton santralleri ve bü-
yük çaplı açık depo alanlarına ait işletme sahiplerinin ÇED süreçleri kapsamında
taahhüt ettikleri proje ve istihdamı eksiksiz olarak yerine getirmesi,
I.4- Güvenlik
I.5- Kültür ve
Sanat
• Trabzon’un daha güvenli bir kent olması, ticaretin her zaman güvenli ortamlarda
yapılabilmesi için MOBESE birimlerince şehrin değişik noktalarına takılan kame-
ra sayısının artırılması,
• Otopark ve oto kiralama şirketlerinin yapılacak bir düzenlemeyle profesyonel bir
şekilde takip edilmesi, bu şirketlerin kamera kaydı ile işyerlerini korumalarına zo-
runluluk getirilmesi, ayrıca giriş-çıkış yapan araçların mutlaka sistematik olarak
kayda alınması,
• Tespit edilecek bir oranla yıllık cirosu belli bir rakamın üzerinde olan işyerlerine,
umuma açık yerlere, önemli mekânlara güvenlik kamerası taktırma zorunluluğu
getirilmesi. Aynı zorunluluğun “site” tabir edilen çok sayıda vatandaşımızın gu-
ruplar halinde bir arada kaldığı binalara da getirilmesi ve bunun polis tarafından
denetlenmesinin sağlanması,
• Trabzon’da trafik bilincinin oluşturulması için çocuk eğitim parkının hayata geçi-
rilmesi,
• Ülkemizin ilk opera binasına sahip illerinden biri olan Trabzon’da yeniden Devlet
Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün açılması için bakanlar kurulunda karar alınması,
• Bilim, ticaret, kültür tarih ve sanat müzeleri kurularak kentin Müzeler şehri haline
getirilmesi,
• Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Devlet Konservatuarı’nın şehir
merkezine taşınması ve Ortahisarda restore edilen binalardan birinin konserva-
tuara tahsis edilmesi,
• Trabzon Kent Müzesi oluşturularak TTSO, gerçek ve tüzel kişilerin vereceği tarihi
eserlerin sergilenmesinin sağlaması ve bu müzeye yeni eserlerin kazandırılması-
nın teşvik edilmesi,