Page 238 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
238
I. KENT
Proje Adı
I.1- Kent İçi
Yapılanmalar
Açıklama
• Büyükşehir olmaya hazırlanan Trabzon’da halkın bu sürece hazırlanmasının sağ-
lanması,
• İl Özel İdaresi üzerinden yapılacak projelerin devreye girmesi,
• Trabzon şehir planının yeniden ele alınması. Bu çalışmanın özellikle komşu İller
arasında koordinasyon sağlanarak yapılması,
• Kentsel nüfusun hızlı artış gösterdiği Trabzon’da yeni yerleşim alanlarına duyulan
ihtiyaç kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde yeni yerleşim alanları belirlenmesi
ve Güneye açılım sağlanması,
Kentin altyapı eksiklikleri göz önünde tutularak;
• Doğalgaz altyapı çalışmaları ile ilgili yaşanan sorunların giderilmesi. Doğalgaz
sürecinin daha hızlı tamamlanması için yapımcı firmaya tüm kamu kurum ve ku-
ruluşlar tarafından il genelinde yardımcı olunması.
• Kentte sıklaşan elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemlerin alınması,
• Toptan Gıdacılar Sitesi için yer belirlenerek kentin bu önemli eksikliğinin gideril-
mesi.
• Kent için alternatif ulaşım imkanlarının, hafif raylı sistemin ve teleferiğin hayata
geçirilmesi.
• Engelsiz Kent Projesi’nin tamamlanması.
• Trabzon’da mevcut otogarının yerine daha güvenli ve geniş bir arazi üzerinde fi-
ziksel güvenliği üst düzeyde, görsel açıdan kente yakışan bir otogarın yapılması,
• Kentin yetersiz olan sokak aydınlatması sorununun ortadan kaldırılması ve yapı-
lacak profesyonel ışıklandırma ile kente güzel bir görünün kazandırılması
• Kentin cadde ve sokaklarında ışıklandırma, trafik işaret ve işaretçilerinin (şeritler,
tabelalar vs.) yenilenmesi ve kaldırımların düzenlenmesi gibi sorunların çözüm-
lenmesi, kentin ihtiyaç duyulan muhtelif yerlerine son teknoloji ve görüntüye sa-
hip üst ve alt geçitlerin yapılması,
• Şehir içi sahil kesiminin toptan gözden geçirilerek, bu alana bütüncül bir kon-
septle farklı bir kimlik kazandırılması.
• Tarihi mekanların yer aldığı alanlardaki yapılaşmaların ortadan kaldırılması ve bu
alanların yerel motifli binalardan oluşan turizm ve ticaret merkezleri şeklinde ya-
pılandırılması.
I. KENT