Page 236 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
236
I. KENT
VIII. GÖÇÜN
ÖNLENMESİ
VI. TRABZON’UN
MERKEZ KİMLİĞİNİN
DESTEKLENMESİ
VI. GELECEK
ÖNGÖRÜLERİ
OLUŞTURMA
VII. GELİŞİME AÇIK
SEKTÖRLERİN
DESTEKLENMESİ
II. ULAŞIM
III. TİCARET,
SANAYİ
IV. TARIM, HAYVANCILIK,
BALIKÇILIK, ORMANCILIK
I.1- Kent İçi
Yapılanmalar
VIII.1- İstihdam
VI.1- Eğitim ve Sağlık
Merkezi Trabzon’un
Güçlendirilmesi
V.1- Bilgi
Ekonomisine Geçişe
Başlanması
VII.1- Madencilik
II.1- Komşu
Ülkeler İle
Ulaşım
III.1- İç Pazarın
Korunması
IV.1- Tarım-Fındık-Çay
1.2- Kentsel
Dönüşüm
1.3- Çevre
Sorunlarının
Çözümlenmesi
1.4- Güvenlik
1.5- Kültür-Sanat
VIII.2- Kırsal Alana
Yönelik Çalışmalar
VIII.3- Kıyı Balıkçılığı
Sektörüne Yönelik
Çalışmalar
VI.2- Yargı Merkezi
Trabzon İçin Yapılması
Gerekenler
VI.3- Turizm Merkezi
Trabzon
VI.4- Uluslararası
Organizasyonlar
VII.2- Denizcilik
VII.3- Tersane
II.2- Kent İçi
Ulaşım
II.3- Trafik
II.4- Lojistik
III.2- Ortak
Ticaret Kültürü
III.3- Ticaretin
Genişletilmesi
III.4- Yatırım
Arazisi Oluşturma
III.5- Komşu
Ülkelere Yönelik
İhracatın
Artırılması
III.6- Organize
Sanayi Bölgeleri
IV.2- Balıkçılık ve Su
Ürünleri
IV.3- Hayvancılık
IV.4- Ormancılık
STRATE J İ