Page 232 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
232
Trabzon Ortak Akıl Toplantısı 5 Ocak 2012 tarihinde TTSO’da yapıldı. Moderatörlüğünü Dünya
Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kenan Mortan’ın yaptığı toplantıya; M. Suat Hacısalihoğlu (TTSO
Yönetim Kurulu Başkanı), Ali Osman Ulusoy (TTSO Meclis Başkanı), Şükrü Güngör Köleoğlu
(Oltan Gıda-TTB Yönetim Kurulu Başkanı), Sabit Sabır (Sabırlar Fındık), Sebahattin Arslantürk
(Arslantürk Gıda), Şeref Bektaşoğlu (Bektaşoğlu Gümrük), Mehmet Akif Özak (Politek-Yapı-
sun), Mustafa Beyazlı (Beyazlı Otomotiv), A. Hamdi Gürdoğan (Doğu Karadeniz İhracatçılar
Birliği Yönetim Kurulu Başkan), Yalçın Orhan (Or-Na İnşaat), Mustafa Yaylalı (İnşaat Odası
Başkanı), Celil Hekimoğlu (Hekimoğlu Döküm), Metin Kazancıoğlu (Kazancıoğlu Kömür), Se-
mih Melek (Kiler Grubu), Ali Benli (Trabzonspor), Recep Ergenç (Trabzon Sanayici Ve İşadam-
ları Derneği) katıldı.
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesinde Trabzon Tica-
ret ve Sanayi Odası, Trabzon’un “Geleceğe Yönelik Siyasi
Partilerden Beklentileri” çalışmasını hazırlayarak seçime gi-
ren parti yetkililerine iletti. Çalışmada beklentiler 10 başlıkta
toplanan 83 maddeden oluştu. Çalışmada beklentiler 10
başlıkta şu şekilde sıralandı:
• Kente dönük beklentiler,
• Sanayinin gelişmesi için beklentiler,
• Ticaret merkezi Trabzon için beklentiler,
• Lojistik merkezi Trabzon için beklentiler,
• Turizm için beklentiler,
• Eğitim merkezi Trabzon için beklentiler,
• Sağlık merkezi Trabzon için beklentiler,
• Kongre, konferanslar, toplantılar ve buna bağlı turizm
merkezi Trabzon için beklentiler,
• Tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dönük beklentiler,
• Kültür ve sanat merkezi Trabzon için beklentileri.
‘Trabzon Ortak Akıl Toplantısı’ Yapıldı
Trabzon’un Geleceğe Yönelik Siyasi Partilerden Beklentileri Çalışma Raporu Hazırlandı