Page 225 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

225
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
13-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında Trabzon’da toplanan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek
ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) bölgeye yabancı yatırımcı çekmek için çalışma başlattı. Proje kap-
samında, 13 ülkeden 16’sı yabancı temsilci toplam 60 uzman Trabzon’a geldi. Toplantıda;
Trabzon Merkezli Doğu Karadeniz’in potansiyellerine yurt dışından yatırımcı yatırım çekmek
yönünde çalışmalar yapıldı. Uzmanlar yerel yöneticilerden bölgedeki projeler hakkında bilgi
aldı. Uzmanlara özellikle, enerji, finansman, turizm, kayak tesisi, komşu ülkelere yönelik tica-
ret, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği önerilerinde bulunuldu.
TTSO Trabzon’un eğitim merkezi haline getirilmesi hedefi bağlamında kuruluş çalışmaları de-
vam eden özel üniversitelere aktif destek verdi. Avrasya, İpekyolu, Aydın ve TOBB üniversite-
lerinin yürüttüğü çalışmaların tümünü desteklediğini Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’e bildirdi.
2009’un Ekim ayında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve Yardımcıları Prof. Dr. İzzet
Özgenç ve Prof Dr. Ömer Demir ile TTSO’da yapılan toplantıda bütün özel üniversitelere des-
tek iradesi bir kez daha yinelendi.
13 Ülke ve 60 Uzmana Trabzon Tanıtıldı
Özel Üniversitelerin Kurulması İçin YÖK Onayına TTSO Aktif Destek Verdi