Page 223 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

223
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon’un Büyümesi, Gelişmesi, Kalkınması ve Yaşanabilir
Bir Kent Olması Amacıyla 2011-2012 Yıllarında
Merkezi İdari Kuruluşları Tarafından
840.021,926 TL
Trabzon Belediyesi Tarafından
161.134,440 TL
İl Özel İdaresi Tarafından
77.499,781 TL
Toplam
1.048.656,147 TL
O
O
Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Trabzon 2010-2011 Yatırım ve Faaliyetleri”
2011 Yılı Sektörlere Göre Yatırım Miktarları
Sektörün Adı
Proje Sayısı
Proje Bedeli (TL)
Yapılan Harcama (TL)
Tarım
61
146.770,430
39.504,944
Ormancılık
30
2.621,680
2.573,000
Enerji
6
112.605,776
1.147,776
Ulaştırma
1.204
3.862.058,809
168.358,846
Turizm
33
68.344,434
18.503,522
Genel İdare
91
28.697,518
43.729,757
Eğitim
50
237.928,262
76.738,260
Sağlık
10
77.792,447
26.098,491
Konut
12
184.968,000
40.328,281
DİĞER KAMU HİZMETLERİ
Harita
3
550.000
202.000
İçme Suyu
73
435.337,474
50.554,135
Tapu Kadastro
143
7.587,387
7.587,387
İmar Planı
7
389,000
217,000
Sosyal Altyapı
35
30.859,537
17.613,826
Toplam
1.687
5.296.556,027
493.202,225
Trabzon’da Takipteki Alacaklar ( BinTL)
Raporlama Dönemi
2009/12 Aylık
2010/12Aylık
2011/12 Aylık
2012/ 9 Aylık
Takipteki Alacaklar
191.937
184.343
149.957
154.903